ระบบชำระค่าใช้บริการ
เงื่อนไขการให้บริการ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

*รองรับการตรวจสอบ/ชำระค่าใช้บริการสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาและเฉพาะตรวจสอบค่าใช้บริการสำหรับลูกค้านิติบุคคล
NT ชวนคุณรักษ์โลก เพื่อลดปริมาณกระดาษ เพียงสมัครรับใบแจ้งค่าใช้บริการ และใบเสร็จรับเงินทางอีเมล สมัครฟรี สนใจคลิกที่นี่